Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Viešoji įstaiga "Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas" (ProTech) yra privati ne pelno siekianti mokslo institucija, Lietuvos verslo ir mokslininkų įkurta 2005 metais kaip verslo ir pramonės poreikius tenkinantis taikomųjų ir industrinių mokslinių tyrimų institutas. ProTech nuo pat veiklos įkūrimo pradžios specializuojasi žaliosios energetikos, ypač fotoelektros technologijų ir susijusios elektronikos srityse bendradarbiaudamas su mokslo institucijomis, pramonės įmonėmis ir asocijuotomis struktūromis Lietuvoje ir ES valstybėse.

ProTech vizija - sukurti palankią aplinką mokslinių žinių perkėlimui į pramonines technologijas ir inovatyvius produktus, maksimaliai sutrumpinant kelią nuo fundamentalių mokslo žinių generavimo iki žinioms imlaus produkto įvedimo į rinką. ProTech siekia įgyvendinti šią viziją teikdamas taikomųjų tyrimų ir kitas paslaugas Lietuvos pramonei ir verslui: dirba su mokslui imliu smulkiu ir vidutiniu verslu Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, padeda mokslininkams komercializuoti mokslinę produkciją bei kelti jų mokslinę kompetenciją bei verslumą. Institutas yra Lietuvos Fotoelektros technologijų klasterio, Plastikų ir naujų medžiagų klasterių koordinatorius, atskingas už atviros prieigos MTTP infrastruktūros plėtrą..

Mūsų kompetencija

Atsinaujinančios Energijos Gamyba Ir Energijos Taupymo Technologijos

generation & saving, system integration

Elektronika, Mikroelektronika, Jutikliai

electronics & microelectronics, sensors

Plastikai Ir Bioplastikai

Nano & biomaterials

Fotoelektros Technologijos

cells, modules & microinverters

PROTECH veikla

Paslaugos pramonei

PROTECH savo kompetencijų srityse teikia technologinių procesų optimizavimo ir kontrolės, medžiagų ir konstrukcijų parametrų matavimų paslaugas, atlieka fotoelektrinių modulių matavimus pagal ES standartų reikalavimus.

Sužinokite daugiau

Produktų vystymas ir bandomoji gamyba

Naujų produktų vystymas, prototipų konstravimas ir bandomoji gamyba yra svarbi mūsų veiklos sritis. Ji vykdoma pagal projektus ir sutartis su pramonės partneriais. Tokios veiklos pavyzdžiai yra naujos technologijos ir nestandartinių matmenų saulės elementai, nišiniams taikymams skirti saulės moduliai, jų galios optimizatoriai.

Sužinokite daugiau

Įžvalgos ir studijos

PROTECH pagal projektus ir sutartis su valstybinėmis institucijomis ir pramonės įmonėmis atlieka technologines studijas ir įžvalgas.

Sužinokite daugiau

Klasterio veikla

PROTECH yra Lietuvos Fotoelektros technologijų klasterio ir Plastikų ir naujų medžiagų klasterio koordinatorius.

ProTech administruoja Fotoelektros technologijų klasterio laisvos prieigos MTEP infrastruktūrą ir koordinuoja jos pagalba vykdomus mokslinius tyrimus, testavimus ir kitas teikiamas paslaugas.

Aplankykite PV cluster puslapį

MTTP projektai

Žaliosios energetikos vystymas yra viena iš aktualiausių šiuolaikinės pasaulio bendruomenės uždavinių. ProTech jaučia profesinę ir pilietinę pareigą inicijuoti ir vykdyti MTTP projektus, kurių tikslas yra kurti anglies dioksido ir kitų aplinką teršiančių medžiagų emisiją mažinančias energijos gamybos technologijas, taip pat energijos tausojimo technologijas, ypač PV, BIPV ir susijusios medžiagotyros srityse.

PROTECH yra šios tematikos ES BP, H2020 ir Lietuvos mokslinių projektų koordinatorius ir aktyvus partneris ir sutarčių su pramone vykdytojas.

Sužinokite daugiau

Naujienos


Naujausi R&D Projektai


Jie mumis pasitiki

Verslo partneriai ir tyrimų institucijos