CO2 pėdsako skaičiavimas

Mūsų kompetencijos sritis apima ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijų įvertinimą remiantis plačiausiai pasaulyje naudojamu standartu – GHG Protocol (liet. Šiltnamio Efektą Sukeliančių Dujų (ŠESD) Protokolas):

  • ŠESD emisijų įmonėms skaičiavimas, ataskaitų ruošimas, skaičiavimo metodologijų ir skaičiuoklių sukūrimas pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus ISO 14064 ((Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD)) bei ISO 14069 (Įmonių ŠESD (GHG) emisijų skaičiavimas ir ataskaitų ruošimas);
  • Atsinaujinančios energetikos, elektronikos gaminių ir paslaugų gyvavimo ciklo įvertinimas (LCA) pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus ISO 14040 (Poveikio aplinkai gyvavimo ciklo įvertinimas (LCA)) ir ISO 14067 (Produktų ir paslaugų CO2 pėdsakas).

Kitos paslaugos

Latest news