Fotoelektrinių Modulių Testavimo Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys

  • Fotoelektrinių modulių matavimai ir charakterizavimai
  • Fotoelektrinių modulių veikimo ir patikimumo testai
  • Gamybinių procesų patikra
  • Fotoelektrinių modulių testavimas

Laboratorija skirta fotoelektrinių modulių bandymams ir testavimui. Fotoelektrinių modulių testavimai atliekami pagal IEC61215:2005 standartą (Antžeminiai fotovoltiniai (PV) moduliai iš kristalinio silicio. Projektavimo įvertinimas ir tipo patvirtinimas). Šios laboratorijos teikiamos paslaugos yra būtinos fotoelektrinių modulių gamintojams, nes joje galima pasitikrinti modulių atsparumą sukurtose dirbtinėse klimatinėse sąlygose prie skirtingo dirbtinio Saulės apšvietimo.

Paslaugos

Matavimai ir charakterizavimai

  • Voltamperinių charakteristikų matavimas standartinėmis testavimo sąlygomis (STC)
  • Maksimalios galios nustatymas nominalios elemento darbo temperatūros sąlygomis (NOCT: 800 W/m2)
  • Voltamperinių charakteristikų matavimas esant vidutinėms ir žemoms apšvietoms (700 W/m2, 500 W/m2, 400 W/m2, 300 W/m2, 200 W/m2, 100 W/m2)
  • Voltamperinių charakteristikų matavimas esant 1200-800 W/m2 apšvietoms (galimybė pasirinkti kas 1 W/m2)
  • Mechaninės apkrovos testas (2400 Pa) matuojant elektrinį nepertraukiamumą
  • Izoliacijos varžos matavimai
  • Šlapio modulio izoliacijos varžos matavimai
  • Aukšto potencialo bandymai iki 6 kV
  • Atvirkštinės srovės testas
  • Šuntuojančių diodų apkrovos testas
  • Modulių defektų paieška – elektroliuminescencijos spektrų registravimas
  • Termovizinis tyrimas ir karštų taškų paieška

Pagreitinto sendinimo testai

  • Atsparumo UV spinduliuotei bandymai
  • Terminių ciklų testai
  • Terminių ciklų testai
  • Karščio – drėgmės testai

Gamybinių procesų patikra

  • Polimerizacijos laipsnio nustatymo testas
  • Šiluminės analizės tyrimas skirtuminiu skenuojančiu kalorimetru
  • Adhezijos jėgos matavimai

Kitos paslaugos

Other news

Menu