Fotoelektros Taikomųjų Tyrimų Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys

 • Gaminamų ir naujai kuriamų saulės elementų ir jų struktūros tyrimai saulės elementų gamintojams ir mokslo įstaigos.

Saulės elementų gamintojai bei mokslo įstaigų tyrėjai turi galimybę šioje laboratorijoje detaliau ištirti gaminamus ir kuriamus naujus saulės elementus, jų struktūrą ir parametrus. Saulės elementų gamintojai, susidūrę su technologinėmis problemomis gamybiniame procese, gali atlikti detalią krūvininkų koncentracijų pasiskirstymo, spektrinio atsako, kontakto ir emiterio varžų analizę. Tai leidžia efektyviai išspręsti iškilusias problemas, parinkti optimalų problemų sprendimo būdą.

Paslaugos

 • Matuojamo objekto spektrinio atsako nustatymas
 • Išorinio ir vidinio kvantinio efektyvumo nustatymas
 • Matuojamo objekto atspindžio nustatymas
 • Matuojamo objekto pralaidumo nustatymas
 • Kontakto ir emiterio sluoksnio varžos žemėlapio sudarymas
 • Šuntų varžos žemėlapio sudarymas
 • Atviros grandinės įtampos ir užtrumpintos grandinės srovės žemėlapio sudarymas
 • Testuojamo objekto talpos matavimas esant tam tikrai nuostoviai įtampai ir mažos amplitudės kintamam signalui
 • Voltamperinių charakteristikų matavimas prie tam tikros apšvitos
 • SE nuoseklios varžos matavimas (šviesinės ir tamsinės voltamperinės charakteristikos)
 • Matuojamo objekto paviršiaus tekstūros, metalo takelių, lazerio kraterių profilių testavimas
 • Matuojamo objekto paviršiaus 3D žemėlapio sudarymas
 • Matuojamo objekto paviršiaus įtempimų parametrų nustatymas
 • Paviršiaus kontrolė
 • Tikslus plokštelės storio matavimas

Kitos paslaugos

Other news

Menu