Plastikai ir Bioplastikai

Mūsų kompetencijos sritys apima plastikų ir bioplastikų technologijų plėtrą ir taikymą pramonėje.

Kitos kompetencijos

Other news

Menu