Paslaugų ir turto nuomos kainoraštis

Visa naudojimosi VŠĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ paslaugomis kaina susideda iš dviejų komponenčių sumos:
1) personalo pagalbos ir/ar paslaugos mokestis,
2) įrangos naudojimo mokestis.

Personalo pagalbos mokestis90 Eur/val.*
* Personalo pagalbos mokestį sudaro personalo konsultacijos ir/ar personalo pagalba atliekant procesus, už kurių atlikimo
kokybę personalas neatsako.

Personalo paslaugos mokestis100 Eur/val.**
** Personalo paslaugos mokestį sudaro personalo paslauga atliekant procesus, už kurių rezultatą personalas atsako ir kurių
teigiamas rezultatas apibrėžiamas susitarimu.

Įrangos naudojimo mokestis***:
Eksperimentinės bandomosios gamybos įranga200 Eur/val.
Matavimo / testavimo įranga100 Eur/val.
*** Nuolaidos taikomos didesnių apimčių užsakymams (daugiau kaip 2 d.d. – 10 %, daugiau kaip 5 d.d. – 20 %)

Paslaugų teikimo ir naudojimo tvarka (atsisiųsti .PDF)

Teikiamos paslaugos

Latest news