SOLARROK – Fotoelektros klasterių plėtros ir septynių regionų strateginio Bendrųjų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės, skirtos žinojimu grįsto inovatyvumo regionuose skatinimui

http://www.solarrok.eu

2012 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti 36 mėnesių trukmės projektas SOLARROK, kurio pagrindinis tikslas – gilinti tarpnacionalinį bendradarbiavimą tarp Europos vedančių fotoelektros sektoriaus MTEP klasterių.

Norėdami įgyti konkurencinę padėtį ir skatinti pramonės inovacijas, ES mokslinių tyrimų infrastruktūros reikalauja vis daugiau ir daugiau išteklių: įvairių sričių kompetencijos, investicijų į techninę įrangą, aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių ir glaudžių ryšių su verslo bendruomene.

Siekiant šio tikslo, Europos mokslinių tyrimų centrai kartu su konkurencingomis įmonėmis bei valdžios institucijomis jungiasi į MTEP klasterius. Keičiantis metodologijomis ir strategijomis šiame projekte siekiama išplėsti ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp įvairiuose ES regionuose veikiančių fotoelektros sektoriaus klasterių.

Menu