„Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra (PVPLIUS)“

Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Inoklaster LT+

Skirtas finansavimas: 17 023 341,00 Lt

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010-11-18

Projekto aprašymas: Siekiant didinti Lietuvos fotoelektros pramonės tarptautinį konkurencingumą ir fotoelektros technologijų kuriamą pridėtinę vertę, 2008 m. buvo įkurtas Fotoelektros technologijų klasteris (FTK), kuriantis palankias sąlygas fotoelektros srityje veikiančių įmonių sinergijai ir glaudžiam bendradarbiavimui su mokslo visuomene. Sėkmingai FTK veiklai būtina atviros prieigos MTTP infrastruktūra, sukurianti palankią aplinką glaudžiai verslo ir mokslo sąveikai. Dabartinė mokslinė infrastruktūra, priklausanti atskiriems institutams ir universitetams, yra geografiškai ir tematiškai išsklaidyta, todėl mokslininkai beveik nebendrauja tarpusavyje, nesutelkia intelektinių ir infrastruktūrinių išteklių bendrų problemų sprendimui. FTK sukurta infrastruktūra leis vykdyti aukštos kokybės MTTP veiklas, orientuotas išskirtinai į FE sritį, o bendrų problemų sprendimui ir FE pramonės konkurencingumo didinimui suburs ne tik mokslo bet ir verslo visuomenę.

Other news

Menu