Projektai

Greenest – Inovatyvūs žalios elektros energijos generavimo ir saugojimo sprendimai e-transportui
Projekto Nr. LT07-1-EIM-K01-018 Pavadinimas: Inovatyvūs žalios elektros energijos generavimo ir saugojimo sprendimai e-transportui. Projektas įgyvendinamo pradžia 2021 m. liepos 7 d., pabaiga 2024 m. balandžio 30 d. Projekto partneriai: UAB Soli Tek R&D (koordinatorius) Sintef AS VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ Projektas įgyvendinamas, dalyvaujant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros…
AIDABEL – Produkto “Išmanios fotoelektros galios optimizavimo platformos (AIDABEL)” MTEP rezultatų komercinimas
Produkto “Išmanios fotoelektros galios optimizavimo platformos (AIDABEL)” MTEP rezultatų komercinimas Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0021 Pavadinimas: „Produkto “Išmanios fotoelektros galios optimizavimo platformos (AIDABEL)” MTEP rezultatų komercinimas“. Projekto įgyvendinamo pradžia 2020 m. rugpjūčio 3 d., pabaiga 2022 m. kovo 31 d. Projekto dalyviai: pareiškėjas – VŠĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”, partneris –…
InfraPV
InfraPV – Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0001 Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų Projekto vykdytojas: Fotoelektros technologijų klasteris, VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2021 m. Pagrindinis projekto tikslas: Išplėtoti…
InoPV
InoPV – Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004 Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Projekto vykdytojas: Fotoelektros technologijų klasteris, VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m. Pagrindinis projekto tikslas: didinti FTK narių…
EFFIHEAT-DEMO
EFFIHEAT-DEMO-didelio našumo stirling siurblio sukūrimas ES finansuojamas 7BP projektas „EFFiHEAT-DEMO“ yra dvejų metų trukmės demonstracinis projektas apie perspektyvias technologijas, kurios į šilumos siurblių rinką atneša naują novatorišką produktą. Siūlomu „EFFiHEAT-DEMO“ demonstraciniu projektu siekiama pateikti į rinką naujovišką energiją taupančią technologiją, skirtą komerciniam ir gyvenamajam sektoriui. Šildymo ir (arba) aušinimo technologija…
SMART-Flex
SMART-FLeX-SMART daugiafunkcinių fotoelektrinių pastato elementų gamybos „FLeXible“ pramoninis demonstravimas pramoniniu mastu Projekto numeris: 322434 Finansavimas: Jungtinis projektas EU finansavimas: 2,914,482.00 EUR Projekto biudžetas: 4,817,368.40 EUR Start of the project: 1st November 2014 Trukmė: 36 mėnesiai Integruotų fotovoltinių elementų (BIPV) kūrimas yra perspektyvi sritis, nors ji vis dar laikoma naujiena, skirta…
VIZI
VISMALIUKŲ INVESTICINĖS INOVACIJŲ ZONOS (VIZI) INFRASTRUKTŪROS PARENGIMAS TERITORIJOS SUKŪRIMUI IR PLĖTRAI II ETAPAS Pagal VP2-1.4-ūM-04-V INOGEB LT-2 priemonę, kurios uždavinys – “pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje”. Projekto pareiškėjas – Všį šiaurės miestelio technologijų parkas. Projekto partneriai: UAB “Start…
PVPLIUS+
“Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros plėtra” (PVPLIUS+) Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-02-006 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Veiksmų programos prioriteto priemonė: Inoklaster LT+ Skirtas finansavimas: 3 789 448,00 Lt Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013-04-08…
SOLARROK
SOLARROK – Fotoelektros klasterių plėtros ir septynių regionų strateginio Bendrųjų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės, skirtos žinojimu grįsto inovatyvumo regionuose skatinimui http://www.solarrok.eu 2012 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti 36 mėnesių trukmės projektas SOLARROK, kurio pagrindinis tikslas – gilinti tarpnacionalinį bendradarbiavimą tarp Europos vedančių fotoelektros sektoriaus MTEP klasterių. Norėdami įgyti konkurencinę padėtį ir…
SOLGAIN
SOLGAIN – Konkurencingas mažos koncentracijos stacionarus fotoelektrinis modulis http://www.solgain.eu/ Projekto numeris: 315663 Finansavimo schema: Specifinėms grupėms skirti moksliniai tyrimai Finansuojama dalis: 929,000.00 EUR Biudžetas: 1,618,362.00 EUR Projekto pradžia: 2012-10-01 Trukmė: 24 mėn. Projekto tikslas – sukurti inovatyvią fotoelektros technologiją, leidžiančią sumažinti generuojamos elektros kainą iki 0,67 EUR/W. Norint pasiekti šį tikslą…
OPENPLAST
Plastikų ir naujų medžiagų klasterio plėtra” (OPENPLAST) Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-01-032 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Priemonė: Inoklaster LT Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos regioninės plėtros fondas Finansavimo suma: 176 202 Lt Projekto aprašymas: Cheminės medžiagos ir plastikai yra…
EFFIHEAT
EFFIHEAT – Didelio efektyvumo Stirlingo šilumos siurblio projektavimas http://www.effiheat.eu/ Pagrindiniai moksliniai EFFIHEAT projekto tikslai – optimizuoti Stirlingo šiluminę mašiną, kurią butų galima pritaikyti kuriant didelio efektyvumo šilumos siurblį naujų šilumai nelaidžių medžiagų (0,01 W/m*K) bei novatoriškos konstrukcijos pritaikymas Stirlingo šiluminės mašinos regeneratoriui taip pakeliant sistemos efektyvumą; šilumos siurblio valdymo sistemos optimizavimas…
PVPLUS LT
„Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra (PVPLIUS)“ Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Veiksmų programos prioriteto priemonė: Inoklaster LT+ Skirtas finansavimas: 17 023 341,00 Lt Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010-11-18 Projekto aprašymas: Siekiant didinti Lietuvos fotoelektros pramonės tarptautinį…
Menu