Projekto Nr: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001
Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė: Inoklaster LT+
Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto aprašymas: Siekiant didinti Lietuvos fotoelektros pramonės tarptautinį konkurencingumą ir fotoelektros technologijų kuriamą pridėtinę vertę, 2008 m. buvo įkurtas Fotoelektros technologijų klasteris (FTK), kuriantis palankias sąlygas fotoelektros srityje veikiančių įmonių sinergijai ir glaudžiam bendradarbiavimui su mokslo visuomene. Sėkmingai FTK veiklai būtina atviros prieigos MTTP infrastruktūra, sukurianti palankią aplinką glaudžiai verslo ir mokslo sąveikai. Tuo metu mokslinė infrastruktūra, priklausanti atskiriems institutams ir universitetams, buvo geografiškai ir tematiškai išsklaidyta, todėl mokslininkai beveik nebendravo tarpusavyje, nesutelkė intelektinių ir infrastruktūrinių išteklių bendrų problemų sprendimui. FTK sukurta šiuolaikinė į gamybos poreikius orientuota MTTP infrastruktūra leidžia vykdyti aukštos kokybės taikomuosius ir pramoninius tyrimus, orientuotus išskirtinai į FE sritį, o bendrų problemų sprendimui ir FE pramonės konkurencingumo didinimui suburia mokslo ir verslo visuomenę.