Novatoriški ateities technologijų tyrimai ir sprendimai pramonei

Pagrindinės tyrimų sritys

PROTECH institutas specializuojasi ateities technologijų ir novatoriškų sprendimų, pritaikytų pramonės sektoriui, kūrime, ypač daug dėmesio skiriant atsinaujinančios energetikos srities plėtrai. Mūsų pagrindinė kompetencija yra mokslinių tyrimų ir praktinių taikymų derinimas, siekiant sukurti tvarius, efektyvius ir pažangius energetikos sprendimus, kurie atitinka nuolat besikeičiančius pramonės poreikius visame pasaulyje.

Fotoelektros technologijos
Matavimo technologijos ir prietaisai
Energijos kaupimo technologijos
Skaitmeniniai sprendimai

Pramoniniai tyrimai — mūsų pagrindinis dėmesys

Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas (Protech) buvo įkurtas kaip privatus pelno nesiekiantis tyrimų institutas įgyvendinant 5FP programos kompetencijos centrų projektą šalims kandidatėmsPirmas žingsnis“. Nuo pat pradžių institutas savo veiklą koncentruoja į pramonei aktualius tyrimus, remiančius MVĮ ir gamybos pramonę Lietuvoje ir ES šalyse. Sėkmingas mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimas su stipriu pramonės įsitraukimu paskatino privačių investuotojų susidomėjimą dirbti su PROTECH kaip į pramonę orientuotų tyrimų vykdytoju ir technologijų kūrėju.

Technologijų partneris perėjimui prie žaliosios ekonomikos

Šiandien ProTech yra pripažintas Lietuvos taikomųjų tyrimų centras, savo veiklą orientuojantis į žaliosios energijos gamybos ir taikymo technologijas — fotovoltaika, energetiškai efektyvūs pastatai ir aplinkai nekensmingos medžiagos. ProTech administruoja nacionalinį Fotoelektros technologijų klasterį ir valdo jo laisvos prieigos tyrimų ir plėtros (R&D) infrastruktūrą. ProTech taip pat yra Plastikų ir naujų medžiagų klasterio administratorius.