Technet_nano – Transnational network of public clean rooms and research facilities in nanotechnology making accessible innovation resources and services to SMEs in the BSR

Projekto akronimas: Technet_nano
Projekto numeris: #074
Programa: 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono programa
Projekto pradžia: 2011 m. rugsėjo 29 d.
Projekto pabaiga: 2014 metų kovo 28 d.
Projekto tinklalapis: www.technet-nano.eu/

 

Projekto Technet_nano pagrindinis tikslas – sukurti tarptautinį mokslinių tyrimų institucijų, turinčių švariąsias patalpas (uždaros patalpos su griežtai kontroliuojamais aplinkos švaros parametrais, t.y. taršos dalelių, tokių kaip dulkės, nešvarumai, bakterijos, cheminiai garai ir t.t., skaičiumi kubiniame metre) ir technologijų perdavimo organizacijų tinklą.

Projektą koordinavo Pietų Danijos universitetas. Iš viso projektą vykdė 12 partnerių iš aštuonių šalių.

Bendradarbiaujant projekto partneriams buvo užtikrinta galimybė panaudoti vienas kito turimas kompetencijas bei sukurta prieiga prie kiekvieno partnerio mokslinės įrangos ir turimų išteklių. Taip pat suinteresuotoms aukštųjų technologijų SVį bei mokslinių tyrimų institucijoms Baltijos jūros regione buvo teikiamos aukštos kokybės paslaugos mikro- ir nanotechnologijų srityse.

Tinklo nariai taip pat vykdė reklaminę veiklą, kuria buvo siekiama teikti informaciją suinteresuotoms įmonėms apie projektą vykdančių partnerių turimą mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir teikiamas specializuotas paslaugas, skirtas įmonių inovatyvių produktų kūrimui.

Dalyvavimas šioje tarptautinėje iniciatyvoje mūsų institutui suteikė unikalią galimybę padėti įmonėms, suinteresuotoms inovatyvių sprendimų įgyvendinimu.

Menu