Laboratorijos ir jų teikiamos paslaugos

Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra buvo įkurta bendromis Protech ir Fotoelektros technologijų klasterio įmonių pastangomis. Panaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir klasterio įmonių lėšas buvo įkurtos 5 laboratorijos, skirtos plėsti bendrus su kitomis šalimis projektus, vykdyti mokslinius tyrimus internacionaliniu pagrindu.

Saulės Elementų Žaliavos Testavimo Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys:

 • Silicio bandinių testavimas silicio gamybos metu saulės elementų ir silicio gamintojams;
 • Silicio bandinių tyrimai mokslo įstaigoms;
 • Silicio kokybės patikra puslaidininkinių Si prietaisų gamintojams.

Paslaugos

 • Silicio testavimas ir bandinių tyrimai
 • Krūvininkų koncentracijų pasiskirstymo p ir n srityse nustatymas

Saulės Elementų Gamybos Technologinių Procesų Tyrimų Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys

 • Eksperimentiniai technologinių SE gamybos procesų tyrimai.

Vykdant MTTP veiklas naudojami bekontakčiai lazeriniai metodai, skirti paviršiaus darinių formavimui bei įgalinantys naujos sandaros didelio efektyvumo saulės elementų sukūrimą. Šioje laboratorijoje tobulinami esami SE gamybos technologiniai procesai bei kuriami nauji, didelį dėmesį skiriant naujiems lazeriniams procesams. Taip pat laboratorijoje atliekami moksliniu ir pramoniniu požiūriu reikšmingi labai trumpų – femtosekundinių – lazerinių impulsų taikomieji tyrimai.

 • PERC technologijos gamybinių procesų tyrimai .

Standartinė Al-BSF silicio saulės elementų technologija pilotinėje linijoje papildyta PERC procesais, kurie leidžia galinėje saulės elemento pusėje išauginti pasyvuojantį Al2O3 ir Si3N4 sluoksnį, lazerinio abliavimo būdu sluoksniuose atverti langus kontaktams ir suformuoti Al pastos kontaktinę metalizaciją. Tam naudojami Singulus AG silicio paviršiaus paruošimo įrenginys LINEA SSE & ISOTEX 400 PILOT, plonųjų plėvelių auginimo įrenginys Singular 1500 XP ir INNOLAS GmbH R&D Laser System ILS TT. Pademonstruota, kad PERC technologija leidžia bent 1% padidinti saulės elementų efektyvumą.

Paslaugos

 • Lazerinė difuzija
 • Dielektrinių sluoksnių šalinimas
 • Krašto izoliavimas
 • Kontaktų formavimas
 • Paviršiaus tekstūravimas
 • Contact formation
 • Paviršinių sluoksnių abliacija
 • Atideginimas, sulydymas, difuziniai procesai
 • Kompleksinės struktūros padengimas per šabloną
 • Si plokštelių pjaustymas arba griovelių, per kuriuos plokštelė skeliama, formavimas
 • Metalizacija
 • PECVD dangų užnešimas
 • Al2O3 ir Si3N4 auginimas
 • HF ir HNO3 proporcijų santykių nustatymas
 • Tikslaus svorio nustatymas
 • Tikslus objekto atvaizdas ir kokybės kontrolė
 • Sluoksnio varžos matavimas, varžos temperatūros koeficiento nustatymas

Fotoelektrinių Modulių Testavimo Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys

 • Fotoelektrinių modulių matavimai ir charakterizavimai
 • Fotoelektrinių modulių veikimo ir patikimumo testai
 • Gamybinių procesų patikra
 • Fotoelektrinių modulių testavimas

Laboratorija skirta fotoelektrinių modulių bandymams ir testavimui. Fotoelektrinių modulių testavimai atliekami pagal IEC61215:2005 standartą (Antžeminiai fotovoltiniai (PV) moduliai iš kristalinio silicio. Projektavimo įvertinimas ir tipo patvirtinimas). Šios laboratorijos teikiamos paslaugos yra būtinos fotoelektrinių modulių gamintojams, nes joje galima pasitikrinti modulių atsparumą sukurtose dirbtinėse klimatinėse sąlygose prie skirtingo dirbtinio Saulės apšvietimo.

Paslaugos

Matavimai ir charakterizavimai

 • Voltamperinių charakteristikų matavimas standartinėmis testavimo sąlygomis (STC)
 • Maksimalios galios nustatymas nominalios elemento darbo temperatūros sąlygomis (NOCT: 800 W/m2)
 • Voltamperinių charakteristikų matavimas esant vidutinėms ir žemoms apšvietoms (700 W/m2, 500 W/m2, 400 W/m2, 300 W/m2, 200 W/m2, 100 W/m2)
 • Voltamperinių charakteristikų matavimas esant 1200-800 W/m2 apšvietoms (galimybė pasirinkti kas 1 W/m2)
 • Mechaninės apkrovos testas (2400 Pa) matuojant elektrinį nepertraukiamumą
 • Izoliacijos varžos matavimai
 • Šlapio modulio izoliacijos varžos matavimai
 • Aukšto potencialo bandymai iki 6 kV
 • Atvirkštinės srovės testas
 • Šuntuojančių diodų apkrovos testas
 • Modulių defektų paieška – elektroliuminescencijos spektrų registravimas
 • Termovizinis tyrimas ir karštų taškų paieška

Pagreitinto sendinimo testai

 • Atsparumo UV spinduliuotei bandymai
 • Terminių ciklų testai
 • Terminių ciklų testai
 • Karščio – drėgmės testai

Gamybinių procesų patikra

 • Polimerizacijos laipsnio nustatymo testas
 • Šiluminės analizės tyrimas skirtuminiu skenuojančiu kalorimetru
 • Adhezijos jėgos matavimai

Fotoelektros Taikomųjų Tyrimų Laboratorija

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys

 • Gaminamų ir naujai kuriamų saulės elementų ir jų struktūros tyrimai saulės elementų gamintojams ir mokslo įstaigos.

Saulės elementų gamintojai bei mokslo įstaigų tyrėjai turi galimybę šioje laboratorijoje detaliau ištirti gaminamus ir kuriamus naujus saulės elementus, jų struktūrą ir parametrus. Saulės elementų gamintojai, susidūrę su technologinėmis problemomis gamybiniame procese, gali atlikti detalią krūvininkų koncentracijų pasiskirstymo, spektrinio atsako, kontakto ir emiterio varžų analizę. Tai leidžia efektyviai išspręsti iškilusias problemas, parinkti optimalų problemų sprendimo būdą.

Paslaugos

 • Matuojamo objekto spektrinio atsako nustatymas
 • Išorinio ir vidinio kvantinio efektyvumo nustatymas
 • Matuojamo objekto atspindžio nustatymas
 • Matuojamo objekto pralaidumo nustatymas
 • Kontakto ir emiterio sluoksnio varžos žemėlapio sudarymas
 • Šuntų varžos žemėlapio sudarymas
 • Atviros grandinės įtampos ir užtrumpintos grandinės srovės žemėlapio sudarymas
 • Testuojamo objekto talpos matavimas esant tam tikrai nuostoviai įtampai ir mažos amplitudės kintamam signalui
 • Voltamperinių charakteristikų matavimas prie tam tikros apšvitos
 • SE nuoseklios varžos matavimas (šviesinės ir tamsinės voltamperinės charakteristikos)
 • Matuojamo objekto paviršiaus tekstūros, metalo takelių, lazerio kraterių profilių testavimas
 • Matuojamo objekto paviršiaus 3D žemėlapio sudarymas
 • Matuojamo objekto paviršiaus įtempimų parametrų nustatymas
 • Paviršiaus kontrolė
 • Tikslus plokštelės storio matavimas

Fotoelektros Demonstracinė Laboratorija

Laboratorija skirta prie elektros tinklų prijungtų FE sistemų demonstravimui ir į pastatų konstrukcinius elementus integruojamų FE ir kombinuotų (FE-kolektoriai) sistemų demonstravimui. Demonstracinės laboratorijos teikiamos paslaugos yra reikalingos FE sistemų instaliuotojams, balansavimo sistemų gamintojams, kurie nori įvertinti savo gaminamos produkcijos kokybę, aplinkos poveikį jų gaminiams. FE sistemų kokybės veikimo testavimas lauko sąlygomis ir veikimo priklausomybių kitimo statistika yra svarbi kuriant inovatyvias FE sistemas, jų montavimo konstrukcinius elementus.

Paslaugos

 • FE sistemų veikimo kokybės testavimas lauko sąlygomis
 • FE sistemų veikimo charakteristikų priklausomybių kitimas laike