PROTECH kompetencijos. Fotoelektros technologijos.

Lietuvoje pirmieji silicio saulės elementai buvo pagaminti įmonėje Nuklonas 1992 metais. Po tuometinės pramonės kolapso saulės energetikos technologijos šalyje vėl startavo apie 2008 metus. Šiandien Lietuvos saulės technologijų pramonė gamina ir eksportuoja silicio saulės elementus ir modulius, kai kurias mechanines dalis, vykdoma saulės jėgainių instaliacija ir priežiūra Lietuvoje ir užsienyje. PROTECH yra vienas pirmųjų ir aktyviausių saulės technologijų pramonės, taikomojo mokslo vystymo ir PV bendruomenės sutelkimo organizatorių. ProTech yra 2008 metais įsteigto Fotoelektros technologijų klasterio administratorius ir po metų įkurtos Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija iniciatorius ir aktyvus narys. Protech iniciavo ir vykdė visą eilę Lietuvos ir tarptautinių MTEP projektų ir sutarčių silicio saulės elementų ir modulių, BIPV produktų ir su jais susijusių elektronikos srityse. PROTECH administruojama Fotoelektros technologijų klasterio MTEP infrastruktūra, dalinai lokalizuota pramonės įmonėse, leidžia vykdyti pramoninio lygio mokslinius tyrimus ir diegti jų rezultatus kartu su ES šalių ir vietos partneriais. Šiandien Protech yra ES ir Lietuvoje pripažintas ir patikimas mokslinių tyrimų partneris ir mokslinių paslaugų teikėjas fotoelektros technologijų srityje.

Fotoelektros Technologijos

  • Si saulės elementai ir moduliai
  • Saulės modulių matavimai ir bandymai
  • Mikroinverteriai ir galios optimizatoriai
  • BIPV technologijos

Kitos kompetencijos

Atsinaujinančios Energijos Gamyba Ir Energijos Taupymo Technologijos

Mūsų kompetencijos sritys:
  • Pasyvių ir aktyvių namų technologijos
  • Pastatų energetikos sistemos
  • Šilumos siurblių technologijos

Susijusi veikla

Elektronika, Mikroelektronika, Jutikliai

Mūsų kompetencijos sritys apima šios srities technologijų ir produktų plėtrą pramonės, atsinaujinančios energijos, aplinkos ir sveikatos priežiūros sektoriuose.
Susijusi veikla

Plastikai ir bioplastikai

Mūsų kompetencijos sritys apima plastikų ir bioplastikų technologijų plėtrą ir taikymą pramonėje.
Susijusi veikla

Naujausi projektai

September 4, 2020

Daugiabutis, visą energiją gaunantis „iš dangaus“: fantazija ar realybė

January 17, 2018

InfraPV

InfraPV – Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0001 Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos […]
February 20, 2017

InoPV

InoPV – Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004 Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių […]
February 20, 2017

Vasario 24d. SEMINARAS „SAULĖS ENERGETIKOS GALIMYBĖS IR RINKOS TENDENCIJOS. SAULĖS ENERGETIKOS JĖGOS ĮRENGINIŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Maloniai kviečiame dalyvauti  vienos dienos seminare – „Saulės energetikos galimybės ir rinkos tendencijos. Saulės energetikos jėgos įrenginių efektyvumo didinimas“, kurį organizuoja „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“. […]
February 11, 2016

MTEP tinklų integracija ateities gamybai

MTEP tinklų integracija ateities gamybai Projekto Nr.: VP1-3.1-šMM-05-K-02-023 Veiksmų programa: žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Prioritetas: Tyrėjų gebėjimų stiprinimas Priemonė: MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos […]
May 26, 2015

BIPV verslumo misija Baltijos šalyse – Vilniuje, Lietuvoje

BIPV verslumo misija Baltijos šalyse – Vilniuje, Lietuvoje 2015 m. gegužės 19-20 d. Unikali galimybė susitikti su pagrindinėmis Rytų Europos PV pramonės ir mokslinių tyrimų institucijomis […]
April 30, 2015

Lietuvos PV technologijų klasteris dalyvauja konferencijoje „Grow your Region – Delivering Smart Specialization and Economic Transformation through Clusters”

Lietuvos PV technologijų klasteris dalyvauja konferencijoje „Grow your Region – Delivering Smart Specialization and Economic Transformation through Clusters” Lietuvos PV technologijų klasteris buvo pasirinktas atstovauti konferencijoje […]
February 1, 2015

Sėkmingai įgyvendintas projektas

Sėkmingai įgyvendintas projektas   VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ sėkmingai įgyvendina projektą “Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra (PVPLIUS)“  
December 15, 2014

Pranešimas dėl VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ buveinės adreso pasikeitimo

Pranešame, jog nuo 2014 m. gruodžio 19 d. keičiasi VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ buveinės adresas į Vismaliukų g. 34, Vilnius LT- 10243.  
May 1, 2014

Successful implementation of project PVPLIUS+

The successful implementation of the project “Photovoltaic technology cluster of open access to the R & D infrastructure development (PVPLIUS +)
April 9, 2014

Launch of EU project: tailored solar facades to be designed at the click of a button

Flexible solar building elements open new doors for architects Berlin/Germany, Vilnius/Lithuania, April 9, 2014 – The ambitious EU project SmartFlex is now underway. Its objective is […]
April 1, 2014

EFFIHEAT-DEMO

EFFIHEAT-DEMO – Development of high EFFiciency Stirling HEAT pump The EU funded FP7 project EFFiHEAT-DEMO is two-year demonstration project on promising technologies that bring a new innovative […]
November 1, 2013

SMART-Flex

SMART-FLeX – Demonstration at industrial scale of the FLeXible manufacturing of SMART multifunctional photovoltaic building elements Project number: 322434 Funding scheme: Collaborative project EU contribution: 2,914,482.00 […]
June 10, 2013

VIZI

VISMALIUKŲ INVESTICINĖS INOVACIJŲ ZONOS (VIZI) INFRASTRUKTŪROS PARENGIMAS TERITORIJOS SUKŪRIMUI IR PLĖTRAI II ETAPAS Pagal VP2-1.4-ūM-04-V INOGEB LT-2 priemonę, kurios uždavinys – “pagerinti žinių ir technologijų sklaidos […]
April 8, 2013

PVPLIUS+

“Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros plėtra” (PVPLIUS+) Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-02-006 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui […]
December 1, 2012

SOLARROK

SOLARROK – Fotoelektros klasterių plėtros ir septynių regionų strateginio Bendrųjų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės, skirtos žinojimu grįsto inovatyvumo regionuose skatinimui http://www.solarrok.eu 2012 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti […]
October 1, 2012

SOLGAIN

SOLGAIN – Konkurencingas mažos koncentracijos stacionarus fotoelektrinis modulis http://www.solgain.eu/ Projekto numeris: 315663 Finansavimo schema: Specifinėms grupėms skirti moksliniai tyrimai Finansuojama dalis: 929,000.00 EUR Biudžetas: 1,618,362.00 EUR Projekto […]
July 1, 2012

OPENPLAST

Plastikų ir naujų medžiagų klasterio plėtra” (OPENPLAST) Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-01-032 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė […]
October 1, 2011

EFFIHEAT

EFFIHEAT – Didelio efektyvumo Stirlingo šilumos siurblio projektavimas http://www.effiheat.eu/ Pagrindiniai moksliniai EFFIHEAT projekto tikslai – optimizuoti Stirlingo šiluminę mašiną, kurią butų galima pritaikyti kuriant didelio efektyvumo šilumos […]
September 29, 2011

Technet_nano

Technet_nano – Transnational network of public clean rooms and research facilities in nanotechnology making accessible innovation resources and services to SMEs in the BSR Projekto akronimas: Technet_nano […]
June 1, 2011

Successfull implementation of the EU FP7 project BOVINOSE

ProTech asRTD partner and other 9 RTD and SME partners successfully implemented the EU FP7 project BOVINOSE (Pheromon-based sensor system for detecting estrus in dairy cows), […]
March 1, 2011

The Plastic and Novel Materials Cluster was established

The Plastic and Novel Materials Cluster was established by common efforts of ProTech and 9 companies representing Lithuanian plastic industry and seeks to create systemic conditions […]
November 1, 2010

Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra (PVPLIUS)

Projekto Nr: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Prioritetas: ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Priemonė: Inoklaster LT+ Finansinę paramą […]
October 1, 2010

PV4B “Fotoelektros technologijos verslui”

Projekto tikslas – sukurti ilgalaikę partnerystę tarp Fotoelektros technologijų klasterio privačių juridinių asmenų bei mokslo ir studijų institucijų, kuri skatins MTTP veiklų vykdymą bei sustiprins vidinius […]
August 9, 2010

PVPLUS LT

Photovoltaic Technology Cluster’s Open Access R&D Infrastructure (PVPLIUS) ERDF Project No: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001 The Photovoltaic Technology Cluster was founded in 2008 aiming to increase the international competitiveness […]