InfraPV – Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0001

Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT

Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų

Projekto vykdytojas: Fotoelektros technologijų klasteris, VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2019 m.

Pagrindinis projekto tikslas: Išplėtoti Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos infrastruktūrą, pasiruošiant naujos kartos technologijų atėjimui ir naujų pritaikymų įsisavinimui.

Aprašymas: Nors Europoje kuriamos inovacijos fotoelektros srityje pirmauja pagal jų įdiegimą į gamybos procesus pasauliniu mastu, Europos gamintojai  nebeišgali konkuruoti su Kinijos gamintojais. Vienintelis būdas atkurti Europos lyderiavimą fotoelektros sektoriuje – naujos technologijos ir jų greitas įsisavinimas gamyboje. Investicijos į mokslinius tyrimus ir jiems skirtą įrangą, leidžiančią atlikti tyrimus industrinėje aplinkoje, suteiks galimybę per trumpiausią laiką įvesti į rinką naujos klasės produktus.

ES fotoelektros pramonė yra įvardinta kaip viena perspektyviausių siekiant ES energetikos sektoriaus tikslų, įgalinanti užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro kainų šuolių, sustabdyti klimato kaitą bei padidinti fotoelektros energetikos sektoriaus konkurencingumą. Šių dienų fotoelektros pramonė pasižymi technologine pažanga, išaugusiomis gamybos apimtimis, augančiu skaičiumi naujų rinkos dalyvių bei stipriu konkurenciniu spaudimu. Ši pramonės charakteristika radikaliai keičia nusistovėjusias visų jos dalyvių veiklos sąlygas ir verčia ieškoti naujų veiklos modelių. Vienas iš jų – aktyvi klasterio veikla inovacijų kūrimo ir įvedimo į gamybą srityje. Klasterizacija yra visuotinai pripažinta pramonės konkurencingumo didinimo priemonė, suformuojanti palankias sąlygas įmonių produktyvumo augimui, jų inovatyvumo skatinimui bei aukštos pridėtinės vertės kūrimui, todėl projekte bus siekiama išnaudoti šias galimybes užtikrinant Fotoelektros technologijų klasterio ilgalaikį konkurencingumą tarptautinėje rinkoje.

January 17, 2018

InfraPV

InfraPV – Fotoelektros technologijų klasterio infrastruktūros plėtra naujos kartos technologijų įsisavinimui Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0001 Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos […]
November 1, 2013

SMART-Flex

SMART-FLeX – Demonstration at industrial scale of the FLeXible manufacturing of SMART multifunctional photovoltaic building elements Project number: 322434 Funding scheme: Collaborative project EU contribution: 2,914,482.00 […]
April 8, 2013

PVPLIUS+

“Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros plėtra” (PVPLIUS+) Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-02-006 Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui […]
December 1, 2012

SOLARROK

SOLARROK – Fotoelektros klasterių plėtros ir septynių regionų strateginio Bendrųjų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės, skirtos žinojimu grįsto inovatyvumo regionuose skatinimui http://www.solarrok.eu 2012 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti […]
October 1, 2012

SOLGAIN

SOLGAIN – Konkurencingas mažos koncentracijos stacionarus fotoelektrinis modulis http://www.solgain.eu/ Projekto numeris: 315663 Finansavimo schema: Specifinėms grupėms skirti moksliniai tyrimai Finansuojama dalis: 929,000.00 EUR Biudžetas: 1,618,362.00 EUR Projekto […]